079 363 2905

IREB CPRE Advanced Elicitation & Consolidation (november 2018)

Samenvatting

Gedurende het requirements engineeringsproces krijgt de requirementsanalist te maken met conflicterende requirements. De deelnemer leert hoe dit soort conflicten kunnen worden gedetecteerd en deze met de betrokkenen te bemiddelden (consolidatie). Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om zichzelf te verbeteren, de requirements te eliciteren en te consolideren. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, Functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Inhoud

Met deze module gaat de requirementsanalist dieper in op kennis en de vaardigheden van het Eliciteren en Valideren & Onderhandelen (Consolideren) die in het Foundation level zijn opgedaan.

De requirementsanalist wordt zich bewust van de competenties waarover hij/zij moet beschikken om zich verder te professionaliseren in het vakgebied.

Er wordt een uitgebreide set van methoden en technieken aangeboden, waarmee de Requirements uit diverse bronnen (stakeholders, documentatie en bestaande systemen) kunnen worden verzameld. Er wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende elicitatie technieken, o.a. Interviews, enquêtes, veldobservatie, werkstage, brainstorming, workshops.

Gedurende het requirements engineeringsproces krijgt de requirementsanalist te maken met conflicterende requirements. De deelnemer leert hoe dit soort conflicten kunnen worden gedetecteerd en deze met de betrokkenen te bemiddelden (consolidatie).

Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om zichzelf te verbeteren, de requirements te eliciteren en te consolideren. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren.

Door: Stefan Staal

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden aangeleerd:

Avond 1 (16:00 - 21:00):

 • Skills of the Requirements Engineer: Uitgebreide vaardigheden voor het eliciteren en consolideren, oordelen over eigen en andermans vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, communicatie model van Schulz von Thun, enz.
 • Requirements sources: identificeren, classificeren en selecteren van stakeholders, stakeholder management, documentatie als requirements bron, andere systemen als requirements bron, klassieke participatie methoden om requirements te verzamelen, personas, enz.

Avond 2 (16:00 - 21:00): 

 • Elicitation techniques:  karakteristieken van de diverse elicitatietechnieken, verdieping van de bekende elicitatietechnieken, verbreding van elicitatietechnieken (o.a. contextual inquiry, 6-3-5 method, scenario’s, storyboards, user stories),  enz.

Avond 3 (16:00 - 21:00):

 • Consolidatie techniques: Detecteren en categoriseren van conflicten, Glasl’s conflict escalatiemodel, bemiddelingstechnieken voor conflicten, enz.

Avond 4 (let op: 17:00 - 20:00):

 • Uitleg over de IREB advanced examens
 • Proef examen. Aansluitend worden de vragen nagesproken en behandeld

IREB Advanced examen:

 

 • Multiple choice.
  Kort (2 á 4 weken) na de laatste trainingsavond vindt het multiple choise examen plaats (ca. 90 minuten)
 • Written assignment
  Na het behalen van het multiple choice examen dient binnen 12 maanden een schriftelijke opdracht ingeleverd te worden.

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

4 avonden: - 3 avonden theorie, oefeningen en opdrachten - laatste avond is een proefexamen 2 weken na de laatste trainingsdag vindt het examen (90 minuten) plaats..

Kosten

Maten: 1500,- (incl. examen t.w.v. 600,-) Externen: 1800,- (incl. examen t.w.v. 600,-)

Extra Informatie

Indien er geen datum voor de training is gepland, kan het zijn dat er nog te weinig deelnemers zijn. Schrijf je in en zodra het gewenste aantal deelnemers is bereikt wordt er een training ingepland.

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
01-11-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
08-11-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
15-11-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
22-11-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
13-12-201810:0012:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

IREB CPRE Advanced Modeling (wachtlijst)

Samenvatting

Met deze module gaat de requirementsanalist dieper in op kennis en de vaardigheden van het modelleren van requirements die in het Foundation level zijn opgedaan. De requirementsanalist leert hoe hij (daar waar hij of hem staat mag ook zij of haar gelezen worden) kennis effectief omzet in bruikbare requirements-modellen. Deze modellen worden gebruikt om requirements op een eenvoudige wijze met de belanghebbenden te communiceren zodat de requirements eenvoudiger (voor de belanghebbenden) zijn te doorgronden. Modellen zorgen ervoor dat complexe en/of veel requirements eenvoudiger zijn te begrijpen dan in natuurlijk taal, en worden met modellen overzichtelijker gemaakt. De requirementsanalist leert hoe hij uit kennis (teksten, beelden, visies, enzovoort) verschillende modellen kan opstellen, zoals een UML klasse, ERD, DFD, UML activiteiten, UML communicatie, UML toestandsdiagrammen, enzovoort. De module is praktisch ingesteld waarbij de deelnemer direct aan de slag gaat met het modelleren van requirements aan de hand van een speelse casus. Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om vanuit kennis modellen van requirements te maken.. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden worden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind.

 • Basic principles of requirements modeling: Waarom requirements modelleren; soorten requirements modelleringen; termen en concepten; voordelen van requirements modelleren en de kwaliteit van requirements modellen.
 • Context modeling: Doel van het modelleren van de context; termen, basis elementen, data flow georiënteerde context modellering, en andere vormen van context modellering.
 • Modeling information structures: Doel van het modelleren van informatie structuren; modelleren van klassen, attributen en datatypes; modelleren van relaties; overige modelleerconcepten.
 • Modeling dynamic views: Dynamische overzichten van requirements; Use case modelleren, Data Flow en Control flow georiënteerd modelleren, modelleren van toestanden.
 • Modeling scenarios: Doel van scenario´s modelleren; Het verband tussen scenario´s en Use cases; scenario modelleren met Sequence en Communication diagrammen.

Door: Stefan Staal

Programma

De volgende vormen worden aangeboden:

 • Dagtraining + examen training
  3-daagse training (ca. 09:00 – 17:00) waarbij de materie uitvoerig wordt behandeld en geoefend. De training wordt afgesloten met een proefexamen waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt nabesproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.
 • Avondtraining + examen training
  De training bestaat uit 4 avonden (ca. 16:00 – 21:00) waarbij de materie wordt behandeld en geoefend. De deelnemer bereidt zich elke avond voor op de te behandelen materie (zelfstudie). Op de eerste 3 avonden wordt de geleerde materie behandeld waarop de nadruk ligt op het oefenen d.m.v. een case. Op de laatste avond vindt er een proefexamen plaats waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt nabesproken zodat de deelnemer inzicht krijgt en zijn sterke en zwakke punten van de stof

Als je een andere vorm wenst, neem dan contact op met de docent

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

4 avonden: - 3 avonden theorie, oefeningen en opdrachten - laatste avond is een proefexamen 1 á 2 weken na de laatste trainingsdag vindt het examen (90 minuten) plaats..

Kosten

1500,- (incl. examen t.w.v. 600,-)

Extra Informatie

Indien er geen datum voor de training is gepland, kan het zijn dat er nog te weinig deelnemers zijn. Schrijf je in en zodra het gewenste aantal deelnemers is bereikt wordt er een training ingepland.

Bijeenkomsten


IREB CPRE Requirements Engineering in een Agile omgeving (24 + 31 mei 2018)

Samenvatting

De deelnemer leert de synergie te vinden van requirements engineering in een Agile omgeving. De deelnemer leert hoe requirements engineeringsmethoden en -technieken in een Agile ontwikkelingsproces kunnen worden toegepast, en hoe technieken uit de Agile aanpak het toepassen van requirements engineering kunnen verbeteren.

Doelgroep

 • Requirementsanalisten (informatie- en businessanalisten, functioneel ontwerpers, requirements engineers/managers, enz.)
  • die in een Agile omgeving erop gericht zijn hun requirements engineering technieken succesvol toe te passen.
  • die de requirementstechnieken in een Agile omgeving willen verbeteren.
 • Agile professionals (scrum masters, product owners, development team members, agile coaches)
  • die de waarde en voordelen van de requirements engineeringsdisciplines in Agile-projecten willen begrijpen.
  • die de Agile ontwikkeling willen verbeteren door gebruik te maken van bewezen requirementstechnieken en -methoden.
 • Mensen uit gerelateerde disciplines (IT-managers, testers, beheerders, ontwikkelaars, architecten, enz.)
  • die willen begrijpen hoe Requirements Engineering en Agile benaderingen in ontwikkelingsprocessen succesvol kunnen worden gecombineerd.

Inhoud

De deelnemer leert de synergie te vinden van requirements engineering (RE) in een Agile omgeving. De deelnemer leert hoe requirements engineeringsmethoden en -technieken in een Agile ontwikkelingsproces kunnen worden toegepast, en hoe technieken uit de Agile aanpak het toepassen van requirements engineering kunnen verbeteren.

 

 • Motivatie en mindset
  Wat zijn de kernwaarden van RE en Agile en hoe zijn deze te combineren?
  Welke valkuilen, misvattingen en vooroordelen vinden we bij beide principes?

 • Basis voor requirements engineering in een Agile omgeving
  Weten wat de relevantie van Agile (Scrum) rollen, proces en artefacten zijn bij het opstellen van de requirements.
  Weten wat het verschil tussen een klassieke requirementsanalist en Product Owner is.
  Weten hoe om te gaan met requirements in een continu veranderende omgeving.
 • Producten en technieken
  Weten hoe requirements vast te leggen bij een Agile aanpak.
  Weten wat de mate van detaillering van de requirements zijn en in welke Agile producten de requirements worden vastgelegd, zoals een Product Vision, Backlog, Epic, User story, enz.
 • Organisatorische aspecten
  Weten welke interactie met belanghebbenden (stakeholders) in een Agile requirementsproces plaatsvindt;
  wat de rol van requirementsmanagement in Agile is.
  Organiseren en schalen van teams.
  Weten welke aanpak voor het opstellen (vooraf of continu) van requirements het beste past in de gegeven situatie.

Door: Stefan Staal

Programma

De training bestaat uit 2 avonden (ca. 16:00 – 21:00) waarbij de materie wordt behandeld en geoefend.

 

Avond 1:

 • Introduction
 • Motivation & Mindset
 • Fundamentals

 

Avond 2:

 • Artifacts & Techniques
 • Organizational aspects

 

Vervolgens kan je een self-assesment (proefexamen) online uitvoeren als voorbereiding op het examen. Het examen zal ca. 1 á 2 weken na de laatste trainingsavond plaatsvinden, in de ochtend (ca. 10:00).

 

BONUS: Bij iedere training wordt er een geplastificeerde studiekaart verstrekt met de essentie van de theorie.

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

2 avonden (ca. 16:00 - 21:00) Examen (ca 10:00 - 11:00).

Kosten

Maten: 550 Externen: 750

Extra Informatie

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
24-05-201816:002TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
31-05-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
14-06-201810:0011:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

“A Scrum Deep Dive using Patterns – James Coplien” Place: Rontgenlaan 27, Zoetermeer, the Netherlands

Samenvatting

Why do some organizations succeed with Scrum – while many fail? There are some core patterns that successful Scrum teams have — and you cannot read about them in the Scrum Guide or Agile Atlas. The Scrum patterns are your way to Kaizen (continuous improvement). We want you to be able to tell a story of your own Scrum team that goes like this — exemplary of ten of the most important patterns of successful Scrum teams.

Doelgroep

Inhoud

Why do some organizations succeed with Scrum – while many fail?

There are some core patterns that successful Scrum teams have — and you cannot read about them in the Scrum Guide or Agile Atlas. The Scrum patterns are your way to Kaizen (continuous improvement). We want you to be able to tell a story of your own Scrum team that goes like this — exemplary of ten of the most important patterns of successful Scrum teams:


In our Stable Team we have a Definition of Ready. It gives us Enabling Specifications for our Product Backlog Items before we enter a Sprint. During the Sprint we perform our tasks by Swarming while our ScrumMaster ensures Illegitimus non Interruptus. Most of our Sprint Goals are based on the Happiness Metric.

In this two-day course we''ll lead you on a journey into Scrum Patterns, which grew out of the critically acclaimed Organizational Patterns of Coplien, Harrison, and Wachi-san. Contributors to these patterns include Jeff Sutherland, Kiro Harada-san, James Coplien, Mike Beedle, Gabrielle Benefield, and a litany of other household names in Scrum who have each given weeks of their time to mining the patterns that underly great Scrum practice. Then, you''re in charge — we''ll ask you to chart your own path, using the patterns, to improve your organization.

You''ll learn what Scrum patterns are, how to write your own, and how to use the existing pattern languages of Scrum to chart a "project language" to take your Scrum to the next level. These Scrum patterns mine the insights of the founders and world experts in Scrum, who have been contributing to them for the past 7 years.

Door: James Coplien

Programma

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

2 days (19/20 juni 2018).

Kosten

Normal fee 1.700 euro''s Member fee 1.500 euro''s

Extra Informatie

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
19-06-20189:0017:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
20-06-20189:0017:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

IREB CPRE Foundation (Requirements Engineering) - September 2018

Samenvatting

Om een verandering of een project succesvol uit te voeren is het voorwaardelijk dat er over een juiste en complete set van requirements wordt beschikt. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het succes valt of staat met het op de juiste wijze omgaan met requirements en betrokkenheid van de belanghebbenden.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, Functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Inhoud

De deelnemer leert de scope af te bakenen en te formuleren om zodoende grip te krijgen en te houden op de beoogde veranderingen. Daarvoor leert hij/zij de noodzaak om de juiste belanghebbenden te betrekken bij het verzamelen (eliciteren), vastleggen en beoordelen van de requirements. Conflicten tussen requirements en de belangen van de belanghebbende kunnen worden onderkend en worden opgelost. De requirements engineer is tenslotte de spil tussen de business en de ICT voor het realiseren van hun doelstellingen.

Na Foundation certificering zal de deelnemer weten:

 • de begrippen en termen die in het vakgebied gehanteerd worden
 • wat het belang is van requirements en de rol van de belanghebbende;
 • welke technieken er zijn om requirements te verzamelen (eliciteren), analyseren, vast te leggen en te valideren;
 • hoe requirements engineering problemen en conflicten  te herkennen en deze te kunnen oplossen;
 • hoe requirements gedurende hun levenscyclus worden gemanaged;
 • waarop gelet moeten worden bij het selecteren van een Requirements Management tool

De foundation certificering geeft de deelnemer inzicht in het belang en de kernactiviteiten van requirements engineering; eliciteren, documenteren, valideren & onderhandelen en management. Hiervoor heeft het IREB een internationale terminologie en gangbare standaarden samengevoegd tot een gedegen basis, het foundation level.

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind

Door: Stefan Staal

Programma

Avond 1

•Introduction and foundations: Belang van requirements, begrippen en termen, eigenschappen van de Requirements Engineer, de 4 kernactiviteiten van Requirements Engineering, enz.

•System and systemcontext: Afbakening (scoping) van systeem/project, context diagram, Quality Requirements (non-functionals), enz.

•Requirements elicitation: Stakeholder selectie, methoden en technieken om Requirements te eliciteren (ontlokken) bij de stakeholders, enz.

Avond 2

•Requirements documentation: Wijze van vastleggen van Requirements, kwaliteitscriteria van de Requirements documentatie, enz.

•Documentation of Requirements using Natural Language: Vastleggen van Requirements in natuurlijke taal (tekst), kwaliteitscriteria van de individuele Requirement,

•Model based requirements documentation: Vastleggen van Requirements m.b.v. modellen, UML modelering, ERD modelering, toestandsdiagrammen, enz.

Avond 3:

•Requirements validation and negotiation: Toetsen van Requirements of de juiste oplossing wordt beschreven, onderhandelen over conflicteren requirements, enz.

•Requirements management: Beheren van Requirements gedurende zijn levenscyclus, Change Control Board, enz.

•Tool support: Eigenschappen van een RE tool, selectie en implementatie, enz.

Avond 4:

•Toelichting examen

•Proef examen

•Doorspreken en verklaren antwoorden

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

4 avonden (ca. 16:00 - 18:00 ) Examen (ca. 10:00 - 12:00).

Kosten

Maten: 1100,- Externen: 1495,-

Extra Informatie

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
06-09-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
13-09-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
20-09-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
27-09-201816:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
04-10-201810:0012:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

“Tussenpartijen”; Hoe ga je daarmee om?

Samenvatting

“Tussenpartijen”; Hoe ga je daarmee om? Na overleg met een aantal maten en vraagstukken die terugkwamen vanuit de business, wordt er een training georganiseerd over “hoe om te gaan met tussenpartijen in de markt”.

Doelgroep

Voor alle Maten binnen The Future Group.

Inhoud

 “Tussenpartijen”; Hoe ga je daarmee om? Na overleg met een aantal maten en vraagstukken die terugkwamen vanuit de business, wordt er een training georganiseerd over “hoe om te gaan met tussenpartijen in de markt”.  

De training vindt plaats op donderdag 1 maart om 18.00. Zoals het er nu naar uitziet zal in het TFG House plaatsvinden, maar bij veel aanmeldingen kan worden uitgeweken naar een andere locatie (regio Zoetermeer). De training wordt verzorgt door Robbert van der Zaag, Salesmanager bij The Future Group.  

Door: Robbert Van der Zaag

Programma

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

18.00 uur tot 21.00 uur.

Kosten

Extra Informatie

Bijeenkomsten


Insights Discovery voor maten

Samenvatting

Als ondernemer binnen de ICT is het nut van jezelf ontwikkelen op technisch inhoudelijk vlak voor iedereen helder. In een snel bewegende markt moet je bijblijven qua kennis om je persoonlijke marktwaarde op peil te houden. Voor The Future Group is de marktwaarde van onze aangesloten specialisten natuurlijk ook van groot belang. Mede daarom is ooit het opleidingsbudget beschikbaar gesteld en stimuleren we alle maten om zichzelf vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen. Maar hoe kijken we nu naar ontwikkeling op persoonlijk vlak? In diezelfde snel bewegende markt wordt ook steeds meer gevraagd op het gebied van sociale- en communicatieve vaardigheden, de zgn. softskills. Ook dit vinden we bij TFG erg belangrijk en daarom zetten we nu de eerste stappen in het aanbieden van persoonlijke ontwikkeling op dit vlak middels het Insights Discovery model.

Doelgroep

 Alle bij The Future Group aangesloten maten behoren tot de doelgroep.

 

Inhoud

Het Insights Discovery model geeft je inzicht in gedragsstijlen bij jezelf en bij mensen in je omgeving. Het helpt je jouw eigen gedrag inzichtelijk te maken en meer inzicht te krijgen in het gedrag van anderen. Dit inzicht maakt dat je makkelijker in staat bent te communiceren met personen die andere voorkeuren in gedrag hebben. Dit zou bijvoorbeeld tijdens een intake of stand-up meeting kunnen bijdragen aan je zakelijke inzetbaarheid en professionaliteit.

Om inzicht te krijgen in je persoonlijke profiel, wordt een online vragenlijst gebruikt. Het resultaat daarvan wordt verwerkt in een persoonlijk profiel, dat in een 1 op 1 gesprek aan je wordt teruggekoppeld.

Naast een persoonlijk profiel, is Insights ook een prima middel om in teamverband te werken aan een betere samenwerking en helpt het mensen om meer begrip en inzicht in elkaar te krijgen waardoor de teameffectiviteit toeneemt.

 

Door: Martijn de Jong

Programma

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

eenmalig.

Kosten

150 ex BTW

Extra Informatie

Bijeenkomsten


Professional Scrum Master (PSM I) - Gegeven door Jeff Kok op 16, 23, 30 mei, 6 en 13 juni

Samenvatting

In een dappere poging om een antwoord te vinden op continu uit de hand lopende, klassieke waterval gestuurde ICT projecten is een jaar of tien geleden het Agile Manifest geboren (www.agilemanifesto.org).

Doelgroep

Deze training is voor iedereen die zich wil verrijken met een Professional Scrum Master examen, voor kandidaten die al in een Scrum team werkt maar nog geen officieel Scrum.Org examen heeft afgelegd en daar graag in een leuke interactieve sessie van Jeff Kok doorheen wil worden geloodst. Kortom voor iedereen die zich verder wenst te ontwikkelen als Scrum Master.   

Deze training leert je kennis maken met de theorie achter Scrum. De vele praktijkvoorbeelden (Planningspoker, Spikes, Agile planning en het spelen van een Scrum game).

Meld je snel aan voor de PSM I training van Jeff Kok!

 

Maximaal 16 plaatsen beschikbaar! 

Inhoud

Deze training leert je kennis maken met de theorie achter Scrum. De vele praktijkvoorbeelden (Planningspoker, spikes, Agile planning en het spelen van een Scrum game) geven inzicht in de toepassing ervan en geven jou handvatten voor het zelf toepassen van Scrum in de praktijk. De laatste avond van de training bereidt je je voor op het praktijkexamen, waarna je je kunt certificeren.

Elke avond van de training zullen een aantal vragen beantwoord worden:

Avond 1: 

 • Wat is Agile? Waarom het Agile Manifesto? 
 • Wat betekenen de 12 Agile Principles?
 • Wat is Scrum? En welke andere Agile implementatie methodieken kennen we? 
 • Welke vragen heb jij?

Avond 2: 

 • Hoe past Scrum in Prince2? En kan dat eigenlijk wel? 
 • Kan ik zelf aan de slag met Scrum?

Avond 3: 

 • Welke Software ontwikkelmethodieken kent Scrum? 
 • Wat betekent het eigenlijk: Managen van een back log?

Avond 4: 

 • Scrum ceremonies: What’s in a name? 
 • Ik wil in mijn eigen organisatie aan de slag met Scrum. Wat nu? 
 • Welke rollen kent Scrum? Welke competenties heb ik in mijn Scrum team nodig? 
 • Hoe kan ik me voorbereiden op het examen?

Avond 5: 

 • Afnemen van het PSM I examen via Scrum.Org.

 

 

Door: Jeff Kok

Programma

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

5 avonden @TFG House Zoetermeer! 16, 23, 30 mei, 6 en 13 juni (examenavond).

Kosten

Afhankelijk van totaal aantal deelnemers!

Extra Informatie

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
16-05-201817:3021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
23-05-201817:3021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
30-05-201817:3021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
06-06-201817:3021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
13-06-201817:3021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

Professional Scrum Product Owner (PSPO I) - 13, 20, 27 juni 2018 - Gegeven door Jeff Kok

Samenvatting

The Future Group is volop bezig om kennisdeling onder onze opdrachtgevers en maten te promoten. Om de daad bij het woord te voegen, nodigt TFG jou uit voor een Scrum Product Owner Training.

Doelgroep

Inleiding:
The Future Group is volop bezig om kennisdeling onder onze opdrachtgevers en maten te promoten. Om de daad bij het woord te voegen, nodigt TFG jou uit voor een Scrum Product Owner Training. De training wordt gegeven door Jeff Kok: Agile en Scrum trainer en coach. Hij heeft 15 jaar ervaring als ICT projectmanager en de laatste jaren is hij ook Agile en Scrum trainer en coach.

Achtergrond:
In een dappere poging om een antwoord te vinden op continu uit de hand lopende, klassieke waterval gestuurde ICT projecten is een jaar of vijftien geleden het Agile manifest geboren (www.agilemanifesto.org). Scrum is een manier om Agile te doen. Kritische succesfactor in een scrum traject is het goed uitvoeren van de rol van Product Owner. In twee avonden, vooropgesteld dat je de Scrum Master training al gevolgd hebt, zoomen we in op de ins en outs die komen kijken bij de uitoefening van het vak van Product Owner.

Doel:
In twee avonden, vooropgesteld dat je de Scrum Master training reeds gevolgd hebt, bereid je je voor op het uitoefenen van het vak van Product Owner. Wat moet zo’n type kunnen en kennen? wat zijn typische valkuilen? Aan de hand van vele praktische oefeningen leer je het vak van Product Owner beter kennen.

In het tweede deel van de tweede avond oefenen we gezamenlijk het praktijkexamen, waarna je je op kunt maken voor certificering.

Inhoud

Avond 1:

 • Korte herhaling Agile en Scrum.
 • Welke vragen heb jij?
 • Competenties van een Product owner
 • Backlog Grooming

Avond 2:

 • Rol in het ontwikkelproces
 • Belangrijkste do’s en dont’s.
 • De valkuilen
 • Stakeholder management
 • Voorbereiding op de certificering
 • Story mapping

Avond 3: 
De gelegenheid om ten kantore van TFG het examen te doen.
Voorafgegaan voorzien van een maaltijd. 

Door: Jeff Kok

Programma

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

3 opeenvolgende woensdagavonden (13, 20, 27 juni 2018).

Kosten

750,- inclusief examenvoucher (15% TFG Premium korting voor TFG Maten)

Extra Informatie

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
13-06-201817:3021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
20-06-201817:3021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
27-06-201817:3021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

SpeedMBA Zaterdag 16 juni 2018

Samenvatting

SpeedMBA is een sneltreincursus waarin je in 1 dag ALLE aspecten leert begrijpen van hoe IEDER bedrijf werkt — in één logisch raamwerk.

Doelgroep

Je bent managerondernemer, of vakexpert zonder bedrijfskundige opleiding. Je wilt meer overzicht en grip op bedrijfsvoering, om beter te kunnen presteren en/of beter met management en met anderen te kunnen schakelen.

Inhoud

Je leert de essentie van strategie, innovatie, organisatie, management, finance, quality, mensen mobiliseren, leiderschap / ondernemerschap. Een kleine greep van wat qua concrete onderwerpen aan bod komt: visie/missie (wat je er wel en niet aan hebt), concurrentieanalyse, klantanalyse, process flows, dashboards, business canvas, EBITDA, scrum, balans, MBTI, Lean, Six Sigma, change management, persoonlijke effectiviteit. En, zonder enige overdrijving, véél en veel meer.

 

Door: Machiel Emmering

Programma

SpeedMBA is een sneltreincursus waarin je in 1 dag ALLE aspecten leert begrijpen van hoe IEDER bedrijf werkt — in één logisch raamwerk. Je krijgt inzicht in de domeinen strategie, innovatie, organisatie, management, finance, quality, mensen mobiliseren, leiderschap / ondernemerschap, en de relaties ertussen in het grotere plaatje. Met daarbinnen honderden detailinzichten. In 1 dag. Logisch en toepasbaar. Dat geeft veel overzicht, inzicht en verbeterideeën.

Jaarlijks bij TFG, nu voor de 5e keer. Al tientallen TFG’ers hebben SpeedMBA naar volle tevredenheid gevolgd.

  

 

 

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

1 zaterdag.

Kosten

325,- euro

Extra Informatie

Bijeenkomsten


Architectuur modelleren met Sparx Enterprise Architect (15 juni)

Samenvatting

Enterprise Architect wordt steeds meer gebruikt als modelleertool voor het uitwerken van bedrijfs- en informatie architecturen. Hoe de tool succesvol gebruikt kan worden binnen architectuurteams komt op praktische wijze aan de orde in deze workshop.

Doelgroep

Deze cursus is met name interessant voor:

 • Enterprise- Informatie en ICT architecten
 • CIO offices
 • Data architecten
 • Software ontwikkelaars
 • Informatieanalisten
 • Data modelleurs

Inhoud

Steeds vaker zetten organisaties architectuurtools in voor het ontwikkelen en beheer van hun architectuurproducten als Project Start Architecturen en Referentie Architecturen. Daarbij wordt steeds vaker het product Enterprise Architect van Sparx ingezet. De keuze voor dit product is eenvoudig verklaarbaar. Zo worden er meerdere modelleermethoden ondersteunt zoals UML, BPMN, ArchiMate en Togaf. Daarnaast biedt het product meerdere vormen om de modellen te ontsluiten zoals rapporten, html pagina’s en export naar verschillende standaarden. Als laatste voordelen zijn de aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid te noemen in combinatie met een zeer scherpe prijs.

Echter hoe zet u een architectuurtool in binnen uw eigen organisatie, welke modelleerwijzen kiest u en op welke wijze beheert en ontwikkelt u uw architectuur producten. In deze workshop maakt u via de praktijk kennis met de uitgebreide mogelijkheden van dit product. U werkt hands-on aan een eenvoudig architectuurmodel en leert daarmee de basis van architectuur repositories kennen. 

Door: Bert Dingemans

Programma

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

Een dag.

Kosten

550 euro inclusief digitaal trainingsmateriaal (TFG maten 400 euro)

Extra Informatie

Start 09.00 uur

Bijeenkomsten


Big Data voor projectleiders en architecten (14 juni)

Samenvatting

Big data projecten vanuit het perspectief van IT professionals zoals architecten en projectleiders/managers

Doelgroep

De Masterclass Big Data voor projectleiders en architecten is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in Data Architectuur en meer specifiek voor Enterprise architecten,Informatie architecten, informatie analisten, projectleiders, analisten, BI developers, projectleiders en -managers en applicatiebeheerders.

Inhoud

Op basis van een Big Data raamwerk worden de relevante aspecten van big data in relatie tot architectuur en projectopzet toegelicht. Hierbij gaan we in op alle aspecten die relevant zijn in Big Data en verkennen we wat Big Data oplossingen anders maakt en wanneer en hoe deze succesvol kunnen worden ingezet.

Door een combinatie van theorie en praktijkopdrachten binnen een eenvoudige case krijg je een beeld van het interessante werkveld rond big data en data analytics.

Door: Bert Dingemans

Programma

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

een dag.

Kosten

400 euro voor maten, 550 voor overige deelnemers

Extra Informatie

Van 13.00 - 18.00 uur

Bijeenkomsten


Cursus Chinese Taal (open inschrijving)

Samenvatting

Ben je ooit in China geweest, of heb je plannen om daar een keer heen te gaan? Of heb je om een andere redden belangstelling, lees dan verder.

Doelgroep

Maten en extern

Inhoud

Een paar uur vol interessante achtergronden, leuke weetjes en wat zinnen en woorden om je tong over te breken. Voordat ik in de IT belandde heb ik Chinees gestudeerd en hoewel ik daar beroepsmatig niets mee doe, vind ik het leuk om mijn fascinatie voor China met anderen te delen.

 

Door: Menno Beem

Programma

China, de Chinese taal – het zijn geen onderwerpen waar we alsTFG’ers mee te maken hebben in ons werk, of daarbuiten. Des te interessanter misschien om daar een keer wat meer over te weten!

Als er genoeg interesse is verzorg ik een “cursus” over alles wat je altijd al over de Chinese taal wilde weten:

· hoe zitten die Chinese karakters eigenlijk in elkaar?
· Hoe SMS’t een Chinees?
· Hoe zit het met de “Great Firewall of China”?

· En uiteraard gaan we een beetje oefenen met de Chinese uitspraak.

 

 

 

 

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

Ongeveer 1 dag (geen kosten).

Kosten

Geen kosten.

Extra Informatie

Bijeenkomsten


Data modelleren met Sparx Enterprise Architect (Open Inschrijving)

Samenvatting

Sparx is met name bekend als UML modelleertool. Echter ook verschillende vormen van datamodellering is mogelijk met deze breed toegepaste modelleertool

Doelgroep

Heeft u een rol bij het modelleren van data, opstellen van architecturen, richting geven aan verandering en projecten of bent u op andere wijze nauw betrokken bij data virtualisatie, master data of big data in uw organisatie? Dan is deze praktische datamodellering training met Sparx Enterprise Architect echt iets voor u!

Inhoud

In deze praktijkgerichte training Data en Informatiemodellering komen de volgende onderwerpen aan bod in de vorm van een hands-on setting:

Inleiding
• Wat is informatie en wat is data?
• DaMa en definitie op datamodelleren
• Gelaagde informatiemodellering

Conceptuele datamodellering
• Glossaries
• Sipoc
• ArchiMate

Logische datamodellering
• UML Klasse modellen
• UML Object modellen

Fysieke datamodellering
• ER diagrammen
• Normaalvormen
• State transition diagrammen

Extra modelleervormen
• Object gebeurtenissen matrix
• Data Flow diagrammen
• Data vault
• Data mappings
• Big Data
• CRUD matrix
• Facts en dimensies

Door: Bert Dingemans

Programma

Praktisch en inschrijven

Trainingsduur

1 dag.

Kosten

550 euro inclusief digitaal trainingsmateriaal (TFG maten 400 euro)

Extra Informatie

Bijeenkomsten