079 363 2905

“Tussenpartijen”; Hoe ga je daarmee om?

“Tussenpartijen”; Hoe ga je daarmee om? Na overleg met een aantal maten en vraagstukken die terugkwamen vanuit de business, wordt er een training georganiseerd over “hoe om te gaan met tussenpartijen in de markt”.
Training details en inschrijven

Architectuur modelleren met Sparx Enterprise Architect April 2018

Enterprise Architect wordt steeds meer gebruikt als modelleertool voor het uitwerken van bedrijfs- en informatie architecturen. Hoe de tool succesvol gebruikt kan worden binnen architectuurteams komt op praktische wijze aan de orde in deze workshop.
Training details en inschrijven

Architectuur modelleren met Sparx Enterprise Architect Juni 2018

Enterprise Architect wordt steeds meer gebruikt als modelleertool voor het uitwerken van bedrijfs- en informatie architecturen. Hoe de tool succesvol gebruikt kan worden binnen architectuurteams komt op praktische wijze aan de orde in deze workshop.
Training details en inschrijven

Big Data voor projectleiders en architecten April 2018

Big data projecten vanuit het perspectief van IT professionals zoals architecten en projectleiders/managers
Training details en inschrijven

Data Privacy (AVG) voor iedereen april 2018

De Data Privacy training behandeld de voornaamste onderwerpen op het gebied van data privacy/data protection en AVG.
Training details en inschrijven

Insights Discovery voor maten

Als ondernemer binnen de ICT is het nut van jezelf ontwikkelen op technisch inhoudelijk vlak voor iedereen helder. In een snel bewegende markt moet je bijblijven qua kennis om je persoonlijke marktwaarde op peil te houden. Voor The Future Group is de marktwaarde van onze aangesloten specialisten natuurlijk ook van groot belang. Mede daarom is ooit het opleidingsbudget beschikbaar gesteld en stimuleren we alle maten om zichzelf vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen. Maar hoe kijken we nu naar ontwikkeling op persoonlijk vlak? In diezelfde snel bewegende markt wordt ook steeds meer gevraagd op het gebied van sociale- en communicatieve vaardigheden, de zgn. softskills. Ook dit vinden we bij TFG erg belangrijk en daarom zetten we nu de eerste stappen in het aanbieden van persoonlijke ontwikkeling op dit vlak middels het Insights Discovery model.
Training details en inschrijven

IREB CPRE Advanced Elicitation & Consolidation (november 2018)

Gedurende het requirements engineeringsproces krijgt de requirementsanalist te maken met conflicterende requirements. De deelnemer leert hoe dit soort conflicten kunnen worden gedetecteerd en deze met de betrokkenen te bemiddelden (consolidatie). Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om zichzelf te verbeteren, de requirements te eliciteren en te consolideren. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren.
Training details en inschrijven

IREB CPRE Advanced Modeling (wachtlijst)

Met deze module gaat de requirementsanalist dieper in op kennis en de vaardigheden van het modelleren van requirements die in het Foundation level zijn opgedaan. De requirementsanalist leert hoe hij (daar waar hij of hem staat mag ook zij of haar gelezen worden) kennis effectief omzet in bruikbare requirements-modellen. Deze modellen worden gebruikt om requirements op een eenvoudige wijze met de belanghebbenden te communiceren zodat de requirements eenvoudiger (voor de belanghebbenden) zijn te doorgronden. Modellen zorgen ervoor dat complexe en/of veel requirements eenvoudiger zijn te begrijpen dan in natuurlijk taal, en worden met modellen overzichtelijker gemaakt. De requirementsanalist leert hoe hij uit kennis (teksten, beelden, visies, enzovoort) verschillende modellen kan opstellen, zoals een UML klasse, ERD, DFD, UML activiteiten, UML communicatie, UML toestandsdiagrammen, enzovoort. De module is praktisch ingesteld waarbij de deelnemer direct aan de slag gaat met het modelleren van requirements aan de hand van een speelse casus. Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om vanuit kennis modellen van requirements te maken.. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren.
Training details en inschrijven

IREB CPRE Foundation (Requirements Engineering) - September 2018

Om een verandering of een project succesvol uit te voeren is het voorwaardelijk dat er over een juiste en complete set van requirements wordt beschikt. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het succes valt of staat met het op de juiste wijze omgaan met requirements en betrokkenheid van de belanghebbenden.
Training details en inschrijven

IREB CPRE Requirements Engineering in een Agile omgeving (mei 2018)

De deelnemer leert de synergie te vinden van requirements engineering in een Agile omgeving. De deelnemer leert hoe requirements engineeringsmethoden en -technieken in een Agile ontwikkelingsproces kunnen worden toegepast, en hoe technieken uit de Agile aanpak het toepassen van requirements engineering kunnen verbeteren.
Training details en inschrijven

Masterclass Veranderkunde 2017

Organisaties worden steeds meer en heftiger geconfronteerd met verandering. Daarom kan je er maar beter goed in zijn. Tegelijkertijd hebben managers van vandaag weinig tijd, behoefte aan praktische scholing en voldoende diepgang om toegevoegde waarde op te leveren. Je bent een business gerichte IT professional – programma-, projectmanager, business analist, scrum master, etc. De organisaties waarin je werkzaam bent zijn bezig met verandering, of wellicht ben je van mening dat ze een verandertraject zouden moeten starten. In beide gevallen geldt: hoe doe je dat? Verandering is niet eenvoudig. 70% van de geplande verandering mislukt. Hoe komt dat? Maar vooral: wat kun jij doen om dit in goede banen te leiden?
Training details en inschrijven

Node.js Workshop by Peter van Nes

Deze training leert je de beginselen van NodeJS en zul je jouw eerste NodeJS applicatie maken. In één of twee avonden leer je alles over: de fundamentals, require, diverse NodeJS modules arrow functions asynchronous NodeJS promises
Training details en inschrijven

Professional Scrum Master (PSM I) - Gegeven door Jeff Kok 14, 21, 28 maart & 4 en 11 april 2018

In een dappere poging om een antwoord te vinden op continu uit de hand lopende, klassieke waterval gestuurde ICT projecten is een jaar of tien geleden het Agile Manifest geboren (www.agilemanifesto.org).
Training details en inschrijven
Label
In bovenstaande invulvak kun je een woord opgeven waarmee je de weergavelijst kunt filteren