079 363 2905

Overzicht van trainingen

ScrumMaster Next Level training 1 & 8 feb 2019 - Gegeven door Anko Tijman & Guido van Deursen

Samenvatting

Een goede ScrumMaster doorgrondt Scrum: de waarden, de practices en continu verbeteren. Je moet zowel een team, Product Owner als organisatie kunnen coachen en begeleiden en hen helpen ontdekken het beste uit zichzelf te halen.

Doelgroep

Voor wie?

Voor iedereen die minstens 6 maanden ervaring heeft met een rol als ScrumMaster, als Scrum teamlid of als adviseur in een Agile omgeving en zichzelf wil uitdagen in agility.  

 

Inhoud

Een goede ScrumMaster maakt het verschil voor zijn team. Want het gaat niet uitsluitend om het faciliteren van Scrum events of kennis van het Scrum framework. Het verschil zit hem in het doorgronden van Scrum en dit kunnen coachen, begeleiden en het leerproces faciliteren op het niveau van het team, de Product Owner en de organisatie. Dit betekent dat coachingsvaardigheden, situationeel leiderschap, groepsfacilitatie en persoonlijk leiderschap cruciaal zijn. In deze ScrumMaster Next Level training komt dat allemaal aan bod en ben je klaar om het officiële certificaat te halen. Als jij bereid bent jezelf kritische vragen te stellen over hoe je scrum aanpakt, dan is deze training echt wat voor jou. 

Aan het eind van deze training heb je het volgende geleerd:   

§  Wat voor jou het succes bepaalt van een goede ScrumMaster;  

§  Hoe je op een goede, leuke en interactieve en Agile manier je team verder brengt met Scrum;   

§  Hoe je de Product Owner leert het beste uit zichzelf en zijn rol te halen;  

§  Wat de organisatie van jou als ‘change leader’ verwacht en nodig heeft en hoe je hen daarin
ondersteunt en begeleidt; 

§  Welke Agile werkvormen je binnen ieder van deze rollen kunt toepassen om meer uit mensen

§  en groepswerk te halen, zoals bijvoorbeeld Liberating Structures;  

§  Je bent goed voorbereid om het officiële certificaat examen te gaan doen.

Door: Anko Tijman

Programma

Dag 1:

Kennismaking en persoonlijke leerdoelen:

§  Terugblik: Scrum rollen, evenementen, werkproducten

§  De effectieve ScrumMaster: wat het succes bepaalt en wat niet

§  De essentie van Scrum  

De ScrumMaster en het team:

§  Next levels voor teams

§  Effectieve werkvormen voor Scrum events


Dag 2:


De ScrumMaster en de Product Owner:

§  Het succes van een Product Owner

§  Product backlog en portfolio management

§  Effectief stakeholdermanagement

De ScrumMaster en de organisatie:

§  Jouw rol in de transformatie

§  Veranderingen plannen en organiseren


Terugblik op de training en voorbereidingen op de afname van het officiële certificaat!

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

TFG-premium Maat prijs: € 1.030,- ex btw

Voor deelnemende TFG Maten geldt een aanbreng korting van 15% per externe deelnemer. Voor vragen aangaande deze regeling staat het team van de TFG-Academy ter beschikking: tfgacademy@the-future-group.com .

Externe deelnemers: € 1.200,- ex btw

Bent u een klant van TFG en op zoek naar een in-house oplossing? Wij staan voor u klaar om de mogelijkheden te bespreken. 

Trainingen @TFG zijn inclusief catering, koffie, thee en fris!

Exclusief examenvoucher!

Extra Informatie

Betreft twee volle dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Anko Tijman & Guido van Deursen verzorgen de training!

Let op! Algemene voorwaarden TFG-Academy zijn van toepassing op alle traingen van TFG.

Minimaal aantal deelnemers is 8. Bij een te laag aantal deelnemers wordt de training/workshop verplaatst of gecanceld i.o.m. de TFG Academy.

Voor overige vragen kunt u terecht bij Kirsten Schneijderberg.
Email: tfgacademy@the-future-group.com of 079-363 2905. 

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
01-02-201909:0017:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
08-02-201909:0017:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

IREB CPRE Foundation (Requirements Engineering) - (maart 2019)

Samenvatting

Om een verandering of een project succesvol uit te voeren is het voorwaardelijk dat er over een juiste en complete set van requirements wordt beschikt. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het succes valt of staat met het op de juiste wijze omgaan met requirements en betrokkenheid van de belanghebbenden.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, Functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Inhoud

De deelnemer leert de scope af te bakenen en te formuleren om zodoende grip te krijgen en te houden op de beoogde veranderingen. Daarvoor leert hij/zij de noodzaak om de juiste belanghebbenden te betrekken bij het verzamelen (eliciteren), vastleggen en beoordelen van de requirements. Conflicten tussen requirements en de belangen van de belanghebbende kunnen worden onderkend en worden opgelost. De requirements engineer is tenslotte de spil tussen de business en de ICT voor het realiseren van hun doelstellingen.

Na Foundation certificering zal de deelnemer weten:

 • de begrippen en termen die in het vakgebied gehanteerd worden
 • wat het belang is van requirements en de rol van de belanghebbende;
 • welke technieken er zijn om requirements te verzamelen (eliciteren), analyseren, vast te leggen en te valideren;
 • hoe requirements engineering problemen en conflicten  te herkennen en deze te kunnen oplossen;
 • hoe requirements gedurende hun levenscyclus worden gemanaged;
 • waarop gelet moeten worden bij het selecteren van een Requirements Management tool

De foundation certificering geeft de deelnemer inzicht in het belang en de kernactiviteiten van requirements engineering; eliciteren, documenteren, valideren & onderhandelen en management. Hiervoor heeft het IREB een internationale terminologie en gangbare standaarden samengevoegd tot een gedegen basis, het foundation level.

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind

Door: Stefan Staal

Programma

Avond 1

•Introduction and foundations: Belang van requirements, begrippen en termen, eigenschappen van de Requirements Engineer, de 4 kernactiviteiten van Requirements Engineering, enz.

•System and systemcontext: Afbakening (scoping) van systeem/project, context diagram, Quality Requirements (non-functionals), enz.

•Requirements elicitation: Stakeholder selectie, methoden en technieken om Requirements te eliciteren (ontlokken) bij de stakeholders, enz.

Avond 2

•Requirements documentation: Wijze van vastleggen van Requirements, kwaliteitscriteria van de Requirements documentatie, enz.

•Documentation of Requirements using Natural Language: Vastleggen van Requirements in natuurlijke taal (tekst), kwaliteitscriteria van de individuele Requirement,

•Model based requirements documentation: Vastleggen van Requirements m.b.v. modellen, UML modelering, ERD modelering, toestandsdiagrammen, enz.

Avond 3:

•Requirements validation and negotiation: Toetsen van Requirements of de juiste oplossing wordt beschreven, onderhandelen over conflicteren requirements, enz.

•Requirements management: Beheren van Requirements gedurende zijn levenscyclus, Change Control Board, enz.

•Tool support: Eigenschappen van een RE tool, selectie en implementatie, enz.

Avond 4:

•Toelichting examen

•Proef examen

•Doorspreken en verklaren antwoorden

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

Maten: 1100,- Externen: 1495,-

Extra Informatie

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
07-03-201916:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
14-03-201916:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
21-03-201916:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
28-03-201916:0021:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer
04-04-201910:0012:00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

PROSCI CM Practitioner Training 21,22 en 23 maart

Samenvatting

Prosci geldt internationaal als de standaard voor Change management. Een internationaal erkend certificaat als Prosci CM Practitioner geeft je de tools om succesvol veranderingen te begeleiden en adoptie te realiseren.

Doelgroep

 

Prosci geldt internationaal als de standaard voor Change management. Een internationaal erkend certificaat als Prosci CM Practitioner geeft je de tools om succesvol veranderingen te begeleiden en adoptie te realiseren. Daarenboven vergroot het ook je eigen kansen in de markt.

Geen soft gedoe maar een wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde aanpak volgens het ADKAR-model, Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement . Op dit moment al veel gevraagd in Noord-Amerika en de methodiek bereidt zich internationaal snel uit. Na de 3-daagse Prosci Practitioner training heb je voldoende kennis om het model toe te passen, een digitale toolkit tot je beschikking en (als je het examen haalt) een internationaal erkend certificaat.

 

Inhoud

Microsoft (en haar partners) gebruiken internationaal de Prosci als de standaard voor hun Change management.

https://blog.prosci.com/spotlight-leader-of-change-management-at-microsoft

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x5239897abcd 

De prijs bedraagt € 2250,- voor Maten en € 2500,- voor Externen. De prijs is gebaseerd op 10 deelnemers. Minimaal aantal deelnemers 10, maximaal 16. De training wordt gegeven op donderdag 21 maart, vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart. De trainer is Erik F. Steketee.

 

Door: Erik F Steketee

Programma

Het programma:

Day 1

• Why change management?

• The ROI of effective change management

• The Prosci ADKAR® Model

• 7 concepts of change

• Preparing for change: assessing change readiness

 

Day 2

• Preparing for change: building team structure and assessing sponsorship

• Managing change: creating customized communication and sponsorship plans

• Executive project plan presentations

Day 3

• Managing change: creating coaching, training and resistance management plans

• Reinforcing change

• Exam & graduation

 

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

 

De prijs bedraagt € 2250,- voor Maten en € 2500,- voor Externen. De prijs is gebaseerd op 10 deelnemers. Minimaal aantal deelnemers 10, maximaal 16. De training wordt gegeven op donderdag 21 maart, vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart. De trainer is Erik F. Steketee.

 

Extra Informatie

 

Microsoft (en haar partners) gebruiken internationaal de Prosci als de standaard voor hun Change management.

 

https://blog.prosci.com/spotlight-leader-of-change-management-at-microsoft

 

https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x5239897abcd

 

Bijeenkomsten

datumbegin tijdeind tijdnaamadrespostcodeplaats
21-03-201909.0017.00TFG HouseRontgenlaan 272713 XMZoetermeer

IREB CPRE Advanced Modeling (wachtlijst)

Samenvatting

Met deze module gaat de requirementsanalist dieper in op kennis en de vaardigheden van het modelleren van requirements die in het Foundation level zijn opgedaan. De requirementsanalist leert hoe hij (daar waar hij of hem staat mag ook zij of haar gelezen worden) kennis effectief omzet in bruikbare requirements-modellen. Deze modellen worden gebruikt om requirements op een eenvoudige wijze met de belanghebbenden te communiceren zodat de requirements eenvoudiger (voor de belanghebbenden) zijn te doorgronden. Modellen zorgen ervoor dat complexe en/of veel requirements eenvoudiger zijn te begrijpen dan in natuurlijk taal, en worden met modellen overzichtelijker gemaakt. De requirementsanalist leert hoe hij uit kennis (teksten, beelden, visies, enzovoort) verschillende modellen kan opstellen, zoals een UML klasse, ERD, DFD, UML activiteiten, UML communicatie, UML toestandsdiagrammen, enzovoort. De module is praktisch ingesteld waarbij de deelnemer direct aan de slag gaat met het modelleren van requirements aan de hand van een speelse casus. Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om vanuit kennis modellen van requirements te maken.. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren.

Doelgroep

Requirements Engineers, Requirements Managers, Informatie/Business analisten, functioneel ontwerpers en iedereen die een belang heeft bij requirements zoals Testers, Functioneel Beheerders, Architecten.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld en vaardigheden worden aangeleerd. De materie wordt door specialisten in het vakgebied bijgebracht en wordt er veelvuldig met praktische opdrachten geoefend. Daarnaast wordt ook de wijze en soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten getraind.

 • Basic principles of requirements modeling: Waarom requirements modelleren; soorten requirements modelleringen; termen en concepten; voordelen van requirements modelleren en de kwaliteit van requirements modellen.
 • Context modeling: Doel van het modelleren van de context; termen, basis elementen, data flow georiënteerde context modellering, en andere vormen van context modellering.
 • Modeling information structures: Doel van het modelleren van informatie structuren; modelleren van klassen, attributen en datatypes; modelleren van relaties; overige modelleerconcepten.
 • Modeling dynamic views: Dynamische overzichten van requirements; Use case modelleren, Data Flow en Control flow georiënteerd modelleren, modelleren van toestanden.
 • Modeling scenarios: Doel van scenario´s modelleren; Het verband tussen scenario´s en Use cases; scenario modelleren met Sequence en Communication diagrammen.

Door: Stefan Staal

Programma

De volgende vormen worden aangeboden:

 • Dagtraining + examen training
  3-daagse training (ca. 09:00 – 17:00) waarbij de materie uitvoerig wordt behandeld en geoefend. De training wordt afgesloten met een proefexamen waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt nabesproken zodat de deelnemer inzicht krijgt in zijn sterke en zwakke punten van de stof.
 • Avondtraining + examen training
  De training bestaat uit 4 avonden (ca. 16:00 – 21:00) waarbij de materie wordt behandeld en geoefend. De deelnemer bereidt zich elke avond voor op de te behandelen materie (zelfstudie). Op de eerste 3 avonden wordt de geleerde materie behandeld waarop de nadruk ligt op het oefenen d.m.v. een case. Op de laatste avond vindt er een proefexamen plaats waarbij geoefend wordt met de wijze en het soort vragen die de deelnemer op het examen mag verwachten. Het resultaat wordt nabesproken zodat de deelnemer inzicht krijgt en zijn sterke en zwakke punten van de stof

Als je een andere vorm wenst, neem dan contact op met de docent

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

De deelnemer dient in het bezit te zijn van IREB CPRE Foundation certificaat óf het Requirements Engineering module van het Business Analyse Diploma (British Computer Society).

1500,- (incl. examen t.w.v. 600,-)

Extra Informatie

Indien er geen datum voor de training is gepland, kan het zijn dat er nog te weinig deelnemers zijn. Schrijf je in en zodra het gewenste aantal deelnemers is bereikt wordt er een training ingepland.

Bijeenkomsten


Cursus Chinese Taal (dinsdag 22 januari 2019)

Samenvatting

Ben je ooit in China geweest, of heb je plannen om daar een keer heen te gaan? Of heb je om een andere redden belangstelling, lees dan verder.

Doelgroep

Maten en extern

Inhoud

Een paar uur vol interessante achtergronden, leuke weetjes en wat zinnen en woorden om je tong over te breken. Voordat ik in de IT belandde heb ik Chinees gestudeerd en hoewel ik daar beroepsmatig niets mee doe, vind ik het leuk om mijn fascinatie voor China met anderen te delen.

 

Door: Menno Beem

Programma

China, de Chinese taal – het zijn geen onderwerpen waar we alsTFG’ers mee te maken hebben in ons werk, of daarbuiten. Des te interessanter misschien om daar een keer wat meer over te weten!

Als er genoeg interesse is verzorg ik een “cursus” over alles wat je altijd al over de Chinese taal wilde weten:

· hoe zitten die Chinese karakters eigenlijk in elkaar?
· Hoe SMS’t een Chinees?
· Hoe zit het met de “Great Firewall of China”?

· En uiteraard gaan we een beetje oefenen met de Chinese uitspraak.

 

 

 

 

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

Geen kosten.

Extra Informatie

Bijeenkomsten


Typescript en Angular basistraining (open inschrijving)

Samenvatting

Maak je eigen film zoeker in Angular. Ontsluit een web-API met alle facetten van Angular in je single-page app verwerkt, en test alles automatisch in meerdere browsers.

Doelgroep

Mensen die willen leren ontwikkelen in Angular

Inhoud

 

In 3 dagen worden 100 sheets in een rap tempo doorlopen. Naast 'hoe' wordt ook uitgelegd waarom je dingen doet. Wat is de verantwoordelijkheid van welk onderdeel, zodat we de onderdelen goed opbouwen tot een solide geheel.

 

 

 

 • We beginnen met 1/2 dag Typescript zodat de scheiding tussen Typescript en Angular duidelijk wordt. Je krijgt een voorbereid bestand waarin alle tijdrovende randvoorwaardelijke code voor je is geschreven, zodat jij je alleen hoeft druk te maken over de invulling van de belangrijke regels. Aan het einde van dit dagdeel heb je je eigen 13 hoofdstukken tellende Typescript cheat sheet gemaakt.Op dezelfde dag beginnen met Angular. Eerst wat voorbereidingen, installaties, en de generatie van je Angular app. Daarna kunnen we echt van start met Angular. We bouwen de eerste elementen, die data direct laten veranderen op ons scherm.

 • Op de tweede dag maak je je eerste service, je injecteert deze in je component, en stuurt je de eerste data van de web-api via je service naar je componenten in het scherm. Je bouwt zoeken in, en je vindt je favoriete film.

 • Je leert de principes van de Angular dataflow tussen componenten en je bouwt je tweede component met meer informatie van de film waarop je klikt zonder page refresh.

 • Op de laatste dag gaan we snel door het maken van bookmarkable page links heen, en bouw je een hoofdmenu. Ook leer je hoe je met pipes data snel anders kunt weergeven op het scherm zonder de data te manipuleren.

 • Alles wat we gebouwd hebben, gaan we testen. Het doel is 100% coverage, functionele werking gecontroleerd, en werkend in meerdere browsers. Dit natuurlijk met 1 klik of commando.

   

  Het eerste deel Typescript is een zeer strak programma met een compleet voorbereid werkblad waar je letterlijk niet één keer op enter hoeft te drukken. De sheets geven de juiste regelnummers aan en het is daarom niet altijd handig om af te wijken. De Angular applicatie maak je geheel zelf op je laptop. Hoe je het er uiteindelijk uit laat zien en welke extra feature jij bedenkt, is aan jou. Het pad wordt gelegd in de sheets, maar het staat je vrij om eigen keuzes bij implementatie te maken.

   

  Benodigde voorkennis:

 • Standaard HTML kennis is een must

 • Enige CSS kennis is een pré

Enige Javascript kennis is een pré

Door: Jeroen van Dijk-Jun

Programma

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

minimaal 8 deelnemers

maximaal 16 deelnemers

Kosten:

650 euro excl. voor maten, 1000 euro excl. voor niet-maten

 

Extra Informatie

Bijeenkomsten


Scrum Master in de praktijk + examen - Gegeven door Jeff Kok (open inschrijving Q1 2019)

Samenvatting

In een dappere poging om een antwoord te vinden op continu uit de hand lopende, klassieke waterval gestuurde ICT projecten is een jaar of tien geleden het Agile Manifest geboren.

Doelgroep

Wil jij meer weten over het Scrumproces om deze in betere banen te leiden? Wil jij het Scrum Team, de Product Owner en jouw organisatie (nog) beter helpen om meer uit dit framework te halen? Tijdens deze interactieve training leert Jeff Kok je alle geheimen van Scrum en helpt hij je voorbereiden op het Scrum Examen. Zodat jij spoedig het certificaat voor Scrum Master kunt behalen.

Meld je snel aan voor de training van Jeff Kok!

Maximaal 16 plaatsen beschikbaar! 

Inhoud

Deze training leert je kennis maken met de theorie achter Scrum. De vele praktijkvoorbeelden (Planningspoker, spikes, Agile planning en het spelen van een Scrum game) geven inzicht in de toepassing ervan en geven jou handvatten voor het zelf toepassen van Scrum in de praktijk. De laatste avond van de training bereidt je je voor op het praktijkexamen, waarna je je kunt certificeren.

 

Door: Jeff Kok

Programma

Elke avond van de training zullen een aantal vragen beantwoord worden:

Avond 1: 

 • Wat is Agile? Waarom het Agile Manifesto? 
 • Wat betekenen de 12 Agile Principles?
 • Wat is Scrum? En welke andere Agile implementatie methodieken kennen we? 
 • Welke vragen heb jij?

Avond 2: 

 • Hoe past Scrum in Prince2? En kan dat eigenlijk wel? 
 • Kan ik zelf aan de slag met Scrum?

Avond 3: 

 • Welke Software ontwikkelmethodieken kent Scrum? 
 • Wat betekent het eigenlijk: Managen van een back log?

Avond 4: 

 • Scrum ceremonies: What’s in a name? 
 • Ik wil in mijn eigen organisatie aan de slag met Scrum. Wat nu? 
 • Welke rollen kent Scrum? Welke competenties heb ik in mijn Scrum team nodig? 
 • Hoe kan ik me voorbereiden op het examen?

Avond 5: 

 • Afnemen van het Scrum Master examen.

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

Verkoopprijs TFG Maat € 859,-
Verkoopprijs TFG Premium Partner € 988,-
Verkoopprijs externe Deelnemer € 1.116

Inclusief 5 dagen catering, locatie en een eenmalige examenvoucher van Scrum.org. Exclusief btw.

Extra Informatie

Let op! Twee weken voor aanvang van de training is restitutie niet meer mogelijk ivm gemaakte kosten! Let op! Minimaal aantal deelnemers is 8. Bij een te laag aantal deelnemers wordt de training/workshop verplaatst of gecanceld iom de TFG Academy. Voor overige vragen kunt u terecht bij Kirsten Schneijderberg Email: tfgacademy@the-future-group.com of 079-363 2905

Bijeenkomsten


Leading Safe™: Certified Scaled Agilist - Gegeven door Frank Langeveld (Open inschrijving 2019)

Samenvatting

In this course, you will gain the knowledge necessary to lead an enterprise agile transformation by leveraging the Scaled Agile Framework, and its underlying principles of lean thinking, and product development flow. Sign up quiclky!

Doelgroep

Executives, managers and Agile change agents responsible for leading a Lean|Agile change initiative in the larger software enterprise.

This course is a requirement for those seeking certification as a Scaled Agile Framework Agilist (SA).

Inhoud

Learning Objectives:

By the end of this course, attendees will be able to:

 • Apply lean, agile and product development flow principles to improve productivity, employee engagement, time to market, and quality
 • Apply the Scaled Agile Framework based on lecture, real-world examples, and insights by Scaled Agile experts
  Understand the skills necessary for an enterprise transformation based on the information and examples presented, and additional recommended readings and resources
 • Gain the insights into the leadership skill most effective in unlocking the intrinsic motivation of software development knowledge workers, and begin applying them in your context

Certification
After completing this course and passing the test, you become a Certified SAFe Agilist (SA).

 

Door: Frank Langeveld

Programma

In this course, you will gain the knowledge necessary to lead an enterprise agile transformation by leveraging the Scaled Agile Framework, and its underlying principles of lean thinking, and product development flow. You will leave with an understanding of how the principles and practices of the framework support Lean Thinking, Agile Development, SAFe ScrumXP, Agile Release Train, Agile Portfolio Management, Agile Architecture, and Scaling Leadership.

The Team Level of SAFe is based on Scrum. The pace of the course is high, so familiarity with Scrum principles, roles and techniques is highly recommended.

 

Good entry courses: Scrum master or Product owner (or other equivalent knowledge regarding Scrum)

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

Investeringsoverzicht: 

Verkoopprijs TFG Maat: € 928,- ex btw

Voor deelnemende TFG Maten geldt een aanbreng korting van 15% per externe deelnemer. Voor vragen aangaande deze regeling staat het team van de TFG-Academy ter beschikking: tfgacademy@the-future-group.com .

Verkoopprijs TFG Premium Partner: € 1.110,- ex btw

Bent u een klant van TFG en op zoek naar een in-house oplossing? Wij staan voor u klaar om de mogelijkheden te bespreken. Te bereiken op tfgacademy@the-future-group.com  of 079 363 2905. 

Verkoopprijs externe deelnemer: € 1.156,- ex btw

Prijzen zijn inclusief catering en eenmalige examenvoucher, exclusief BTW.

Extra Informatie

Ben je geïnteresseerd, schrijf je in! Bij 8 deelnemers zal de training starten!

Bijeenkomsten


PSPO 2 / Professional Scrum Product Owner Advanced (Open Inschrijving)

Samenvatting

Deze training is voorlopig op de TFG Academy gezet om het animo te bepalen. Bij interesse graag inschrijven. Omdat dit een externe training is zijn er minimaal 12 deelnemers nodig.

Doelgroep

Advanced Product Owner

Deze training is speciaal ontworpen voor ervaren Product Owners die een basistraining (PSPO 1) hebben gevolgd en in het bezit zijn van een basiscertificaat. Na de tweedaagse training ben je in staat om jouw rol als Product Owner naar een hoger niveau te tillen.

Kijk voorbij het mechanisme van Scrum en haal het maximale uit je eigen effectiviteit. Met een training waarbij oefeningen, discussies en lezingen op een dynamische manier worden gecombineerd. 

Na de training, ben je in staat om prioriteiten aan te brengen in een backlog, om alle betrokkenen te inspireren, en nog veel en veel meer.

 

 

 

 

 

Inhoud

Programma

Product OwnerII training

De Product OwnerII training is een vervolg op de Professional Scrum Product Owner(PSPO) training.In deze tweedaagse training gaan we dieper in op vraagstukken als: Wat is precies business value? Hoe bepaal ik dat voor mijn product/project?

Is de Product OwnerII training geschikt voor mij? 

Voor het volgen van de Product OwnerII training dien jegecertificeerd te zijn als Product Owner. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring en hebt de basiskennis en vaardigheden van Agile en Scrum onderde knie. Je hebt jouw backlogop orde en werkt vlot met jouw team samen. Wil je de volgende stap zetten richting sturen op waarde, intrapreneurshipen het betrekken vanstakeholders? Dan is de Product OwnerII training geschikt voor jou!

Wat ga ik leren in de Product OwnerII training? 

 

Na het volgen van de training*..

 

..kan je lange termijn plannen maken en toch Agile zijn bij de uitvoering ervan.

..begrijp je nog beter wat de pijn & passie van jouw klanten is en hoe je deze kan visualiseren.

..kan je toetsen of jij jouw klanten succesvoller aan het maken bent.

..kan je een inschatting maken van de verwachte waarde en rapporteren over de gerealiseerde waarde.

..kan je jouw stakeholders meenemen in het sturen op waarde en waar nodig afwijken van het plan.

..kan je optimaal samenwerken met jouw Scrum team en waar mogelijk jouw werk uitbesteden aan hetteam.

..herken je de belangen van stakeholders.

..kan je een groep met verschillende belangen gemakkelijk op één lijn krijgen.

..kan je de mogelijkheden van LeanStartup technieken combineren met het reguliere werk. 

 

*Deze leerdoelen worden in onderling overleg geconcretiseerd.

 

Welke onderwerpen gaan we behandelen in de Product OwnerII training*? 

 

In de training komen verschillende onderwerpen aan bod. Uiteraard passen we de training aan op jouw vragen en ervaringen. Een kort overzicht van het programma vind je hieronder. 

Backlogmanagement en forecasting

 Value: ‘sturen op waarde’

 Klanten en stakeholders succesvol maken

 Het Scrum team en jijzelf

 

 

*Deze onderwerpen worden in onderling overleg geconcretiseerd.

 

 

 

 

 

Praktisch en inschrijven

Voorwaarden en inschrijven

Kosten afhankelijk van aantal deelnemers. Range tussen de € 1295 - € 1995.

Extra Informatie

Bijeenkomsten