079 363 2905

Stefan Staal

Profiel

Als Informatie/Business analist weet ik door middel van verschillende technieken de vraag achter de vraag bloot te leggen. Door het luisteren en doorvragen krijg ik een goed beeld van de beoogde doelstelling om zo de vertaling te kunnen maken naar een oplossing (snijvlak van business en IT). Door vervolgens deze informatie helder te verwoorden in requirements, processen en modellen en deze uit te dragen, wordt hiermee de kans op een succesvol project of verandering vergroot. Hiermee eindigt het niet, want ik blijf het ontwikkelproces volgen en begeleiden om zodoende te borgen dat beoogde doelstelling worden gehaald. Ik heb 20 jaar ervaring in automatiseringsprojecten in verschillende rollen, zoals ontwikkelaar, ontwerper en een ruime ervaring in projectleiding. De laatste jaren veel gewerkt in ‘agile’ omgevingen in combinatie met nearshoring van ontwikkelactiviteiten. Tevens geholpen om het requirements engineering/management en business/informatie analyse binnen een organisatie op een hoger plan te brengen. Daarnaast train ik professionals die een belang hebben bij requirements, zoals analisten, testers, requirements engineers/managers, enz. Hierbij volg ik het internationaal erkende certificeringsprogramma van het International Requirements Engineering Board (IREB) met de volgende trainingen (zie www.lasat.nl): • CPRE Foundation level • CPRE Advanced level - module Elicitation & Consolidation Tevens ben ik coauteur van een schriftelijke cursus voor het Foundation level. Daarnaast ben ik betrokken binnen het IREB op verschillende vlakken, o.a. bij het verzorgen van het Nederlandse materiaal en examens. Ik ben open, oprecht, vasthoudend en betrouwbaar in mijn afspraken. Het is mij niet vreemd te opereren in politiek geladen organisaties en opdrachten. Daarnaast ben ik praktisch ingesteld, analytisch, initiatiefrijk, communicatief vaardig en een echte regelneef. Een opdrachtgever heeft mij eens getypeerd als: “Does everything in his power to get the job done.”

Linked in profiel

Actuele trainingen

Actuele Trainingen


IREB CPRE Advanced Elicitation & Consolidation (november 2018)
 Gedurende het requirements engineeringsproces krijgt de requirementsanalist te maken met conflicterende requirements. De deelnemer leert hoe dit soort conflicten kunnen worden gedetecteerd en deze met de betrokkenen te bemiddelden (consolidatie). Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om zichzelf te verbeteren, de requirements te eliciteren en te consolideren. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren. 


IREB CPRE Advanced Modeling (wachtlijst)
 Met deze module gaat de requirementsanalist dieper in op kennis en de vaardigheden van het modelleren van requirements die in het Foundation level zijn opgedaan. De requirementsanalist leert hoe hij (daar waar hij of hem staat mag ook zij of haar gelezen worden) kennis effectief omzet in bruikbare requirements-modellen. Deze modellen worden gebruikt om requirements op een eenvoudige wijze met de belanghebbenden te communiceren zodat de requirements eenvoudiger (voor de belanghebbenden) zijn te doorgronden. Modellen zorgen ervoor dat complexe en/of veel requirements eenvoudiger zijn te begrijpen dan in natuurlijk taal, en worden met modellen overzichtelijker gemaakt. De requirementsanalist leert hoe hij uit kennis (teksten, beelden, visies, enzovoort) verschillende modellen kan opstellen, zoals een UML klasse, ERD, DFD, UML activiteiten, UML communicatie, UML toestandsdiagrammen, enzovoort. De module is praktisch ingesteld waarbij de deelnemer direct aan de slag gaat met het modelleren van requirements aan de hand van een speelse casus. Na deze opleiding is de requirementsanalist uitstekend uitgerust om vanuit kennis modellen van requirements te maken.. Hiermee wordt de kans vergroot op een succesvolle ICT verandering of project door een volledige en juiste set van requirements op te leveren. 


IREB CPRE Foundation (Requirements Engineering) - (maart 2019)
 Om een verandering of een project succesvol uit te voeren is het voorwaardelijk dat er over een juiste en complete set van requirements wordt beschikt. Diverse onderzoeken wijzen uit dat het succes valt of staat met het op de juiste wijze omgaan met requirements en betrokkenheid van de belanghebbenden. 


Historie trainingen